ticad_13_01Během posledních 150 let byly rozmanité domorodé lesy Jižní Afriky zničeny, i když v současné době existují rozsáhlé plantáže, převážně komerčně pěstované borovice. Kromě toho existují velké plantáže eukalyptových druhů tvrdého dřeva, jako je saligna, které byly založeny, aby poskytovaly vrtule pro těžební průmysl. Téměř všechny materiály používané nábytkářským průmyslem v Jižní Africe pocházejí z tuzemska, s výjimkou malého množství dovezeného tvrdého dřeva. Ale nábytkářský průmysl využívá pouze asi 12 procent domácího dřeva, což z něj činí malou skupinu uživatelů s malým vlivem na produkci

Tři velké skupiny dominují pilařskému průmyslu, z nichž jedna je polořadovka (která byla v roce 2001 v procesu privatizace). Další dvě skupiny mají značné investice do papíru a celulózy. Použitá technologie pilařství je stará, protože většina nových investic šla do papíru a buničiny, která má vyšší ziskové marže. V důsledku toho je nábytkářský průmysl špatně obsluhován s ohledem na kvalitu a flexibilitu vstupů a spolehlivost dodávek je špatná. Existuje také asi 300 neformálních pil, obvykle označovaných jako křovinořezy, které hrají důležitou roli při uspokojování poptávky na trhu. Přibližně 68 procent prodeje jehličnatého dřeva v roce 1999 pocházelo z formálních pil, zbytek ze levných mlýnů.

Ve výrobních činnostech v nábytkářském sektoru v Jižní Africe tradičně dominovaly velké firmy (tabulka 6). Průměrná velikost závodu (jak naznačuje počet zaměstnanců) na počátku 90. let byla více než dvakrát větší než ve Spojeném království (které se ve srovnání s Itálií, zeměmi Beneluxu a Skandinávií) vyznačovalo velkými firmami. To platí nejen pro výrobu, ale také pro maloobchod (tabulka 7). K tomu, aby se tyto záležitosti spojily, mají zájmy dva konglomeráty, které zahrnují lesnictví, výrobu papíru a celulózy, nábytek, nábytkové kování a maloobchod. Tento model koncentrace může z různých důvodů ovlivnit kapacitu a výkon nábytkářských firem. Za prvé, stejně jako u mnoha firem, které rostly pod ochranářským pláštěm industrializace nahrazující dovoz, byla škála vyráběných produktů velká.

V důsledku toho měly firmy tendenci se neschopnost soustředit na oblasti, kde měly výrazné kompetence, což je první a důležitý krok v modernizační trajektorii. Zadruhé se soustředili na hromadnou výrobu standardizovaných položek, a proto se jim nepodařilo rozvinout kapacity pro návrh a změnu jejich produktových portfolií. A konečně, hospodářská soutěž v maloobchodě měla zvláštní a výraznou podobu, protože se soustředila na poskytování financování splátkového prodeje pro spotřebitele. Konkurenční energie se zaměřovaly spíše na přístup na finanční trhy než na inovaci produktů. Poskytování finančních prostředků na trhy s nízkými příjmy bylo zároveň takové, že možnosti navrhování produktů byly nedůležité. V důsledku toho, jak se ekonomika od počátku 90. let začala otevírat globálním tlakům, neexistoval žádný základ pro trvalé zlepšování vycházející ze strany domácích kupujících.

cs_CZČeština